DH Systems logo

 

Trigeneracja - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej, cieplnej i chodu stanowi rozwinicie idei kogeneracji w celu podniesienia efektywnoci energetycznej róda. Powstajce w ukadach kogeneracyjnych ciepo odpadowe w okresie sezonu grzewczego jest wykorzystywane do celów ogrzewania pomieszcze. W okresie letnim zapotrzebowanie na ciepo w obiektach gwatownie maleje w efekcie sprawono energetyczna ukadu obnia si. Dziki zastosowaniu sprarek absorpcyjnych w tym okresie ciepo zamienia si  w chód, który wykorzystywany moe by w ukadach klimatyzacyjnych budynku. Takie rozwiazania zapewniaj maksymalne wykorzystanie energii chemicznej paliwa przez cay rok.

Copyright © 2012 DH Systems