DH Systems logo

Wykaz przykadowych projektów ogrzewania kocioów opracowanych przez  DH-SYSTEMS.  

2009 r

Opracowanie  projektu ogrzewania kocioa Parafii p.w. w. Wojciecha przy ul. Pomorskiej 4a w Starogardzie Gdaskim.

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w, Wojciecha   

2009 r                           

Opracowanie projektu ogrzewania kocioa Parafii p.w. w. Anny przy ul. Sobótki  we Wrocawiu.

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Anny we Wrocawiu 

2004 r                                     

Opracowanie projektu ogrzewania podogowego kocioa Parafii p.w. w. Rodziny w   Tarnowie

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Rodziny  w Tarnowie    

2002 r                            

Opracowanie projektu ogrzewania podogowego w kociele  Parafii p.w. Zesania Ducha witego w Sopocie

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. Zesania Ducha witego w Sopocie

2001 r

Opracowanie projektu ogrzewania  kocioa Parafii p.w. w. Marcina ninie

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Marcina   w ninie                            

2001 r

Opracowanie projektu ogrzewania powietrznego kocioa  Parafii p.w. Niepokalanego Poczcia Najwitszej  Marii Panny w Nowej Wsi Wielkiej

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w.  Niepokalanego Poczcia Najwitszej Marii Panny w Nowej Wsi Wielkiej

2001 r

Opracowanie projektu ogrzewania Bazyliki Mniejszej w. Wincentego a Paulo przy ul. Al. Ossoliskich 2 w Bydgoszczy

Inwestor/zleceniodawca  : Parafia w. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy                 

Copyright © 2012 DH Systems