DH Systems logo

2009 r

Realizacja  zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa Oczyszczalni cieków „FORDON" w Bydgoszczy", wykonanie modernizacji i rozbudowy kotowni na olej i biogaz o mocy 1380 kW na Oczyszczalni cieków „FORDON" w zakresie technologii i sterowania,zapewniajcego automatyczn wspóprac: kotowni, bloku kogeneracyjnego  i spalarni osadów pofermentacyjnych - wykorzystanie odzysku ciepa ze spalarni 

Copyright © 2012 DH Systems