DH Systems logo

2010 r        

Budowa wodnej kotowni gazowej, wysokoparametrowej o mocy 3500 kW,     

inwestor : Hoop Polska Sp. z o.o.  Zakad Produkcyjny w Grodzisku Wlkp.           
zleceniodawca : Loos Internatiotional Sp. z o.o.

Realizacja  zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa Oczyszczalni cieków „FORDON" w Bydgoszczy", wykonanie modernizacji i rozbudowy kotowni o mocy 1380 kW na

Oczyszczalni cieków „FORDON" w zakresie technologii i sterowania, zapewniajcego automatyczn wspóprac: kotowni, bloku kogeneracyjnego i spalarni osadów pofermentacyjnych,                                       

inwestor / zleceniodawca: Hydrobudowa nr 9 Grupa PGB, Wysogotowo k/ Poznania, Przemierowo
                                    ul. Skórzewska 35

2009 r

Wykonanie przebudowy kotowni wodnej niskoparametrowej oo mocy  70 kW w przedszkolu przy ul.Kruszyskiej w Bydgoszczy           

inwestor/zleceniodawca : Miasto Bydgoszcz

Modernizacja kotowni olejowej o mocy 250 kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Inwestor/zleceniodawca : Wspólnota Mieszkaniowa w Kusowie,            

2008 r

Wykonanie kotowni wodnej niskoparametrowej o mocy 120 kW  wbudowanej w budynek przedszkola nr 4 przy ul. ówiskiej  w Bydgoszczy                                                     

inwestor/zleceniodawca : Zespó Szkó nr 18 Przedszkole nr 4 w Bydgoszcz

2006 r

Kompleksowe wykonanie czterech kotowni lokalnych o mocach 112 kW, 150 kW, 45 kW, 24 kW wbudowanych  w nastpujce budynki : administracyjny, socjalny, budynek hydratu, budynek sterowni pieców Maerza na terenie  Kujawy Wapno   w Piechcinie       

inwestor/zleceniodawca:  Kujawy Wapno Sp. z o.o. Bielawy w Piechcinie

2004 r

Modernizacja systemu grzewczego w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznaskim

polegajca na  wykonaniu czterech  wodnych  kotowni olejowych o mocach 130 kW, 105 kW, 63 kW, 63 kW, wbudowanych w nastpujce budynki  :  socjalny, laboratorium, oczyszczalni cieków, stranicy p.po

inwestor/zleceniodawca : Naftobazy Sp. z o.o. w Warszawie

2003 r

Budowa kotowni olejowej o mocy 250 kW i modernizacja wewntrznej instalacji c.o. w budynkach PKN ORLEN S.A. w Nowej Wsi Wielkiej                                           

inwestor/zleceniodawca : PKN ORLEN S.A. w Pocku

2002 r

Modernizacja systemu grzewczego w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej polegajca na likwidacji centralnej kotowni i wykonaniu omiu lokalnych  kotowni  olejowych o mocach 130 kW, 170 kW, 130 kW, 63 kW, 50 kW, 225 kW wbudowanych w nastpujce budynki  :  administracyjny, laboratorium, suby ratownictwa zakadowego, dyspozytorni wydziau paliw, remizy przetaczarek, warsztatu mechanicznego                  
inwestor/zleceniodawca : Naftobazy Sp. z o.o. w Warszawie

Wykonanie kotowni wodnej niskoparametrowej o mocy 2x895 kW w ORLEN  Transport Pozna Oddzia nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

inwestor/zleceniodawca :  ORLEN Transport Pozna Sp. z o.o.  

2001 r 

Wykonanie kotowni wodnej o mocy 575 kW w budynku  przychodni GRYF-MED Sp. z o.o. w Bydgoszczy                                                                                                   

inwestor/zleceniodawca : Wielospecjalistyczny Orodek Zdrowia GRYF-MED Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Monta kotowni gazowej o mocy  96 kW, wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Stray Miejskiej  przy ul. Lenej w Bydgoszczy.

inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz  .                                          

        

Copyright © 2012 DH Systems