DH Systems logo

 

Budynki nowe

W przypadku budynków nowych zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegóowego zakresu i formy projektu budowlanego wymagane jest sporzdzenie charakterystyki energetycznej budynku, jako elementu projektu budowlanego.

wiadectwo charakterystyki energetycznej jest obowizkowym dokumentem przy oddawaniu nowych budynków do uytkowania. Inwestor zobowizany jest doczy wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakoczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uytkowanie.


Budynki istniejce

Przy budynkach istniejcych poddawanych termomodernizacji niezbdnym dokumentem jest audyt energetyczny.

Podczas transakcji kupna – sprzeday lub wynajmu na rynku wtórnym nieruchomoci powinno by udostpnione wiadectwo charakterystyki energetycznej.


Firma DH-SYSTEMS wykonuje zarówno audyty energetyczne jak i charakterystyki energetyczne nowoprojektowanych budynków oraz sporzdza wiadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Copyright © 2012 DH Systems