DH Systems logo

2011 r

Modernizacja instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w budynkach :
administracyjnym, laboratorium, sterowni pieców Maerz w Zakadzie Kujawy w  Bielawach,                                                                              

inwestor/zleceniodawca : ZPW Trzuskawica S.A. Sitkówka-Niwy, Zakad Kujawy Wapno w Piechcinie,

2010 r

Wykonanie instalacji wentyalcji i klimatyzacji na oddziale poonictwa i noworodków w ZOZ MSWiA
w Bydgoszczy     
inwestor/zleceniodawca : Zakad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy

2009 r

Wykonanie instalacji grzewczej i instalacji wentylacji  mechanicznej   w pomieszczeniu myjni pojemników.  
                        
inwestor/zleceniodawca: S.P.S Tosta w Bydgoszczy

2008 r

Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszcze zestawialni

 inwestor/zleceniodawca: Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdaskim

2005 r

Wykonanie modernizacji wewntrznej instalacji c.o., wza cieplnego i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku szkoy WSO w Bydgoszczy

inwestor/zleceniodawca : Wysza Szkoa Ochrony rodowiska w Bydgoszczy

Copyright © 2012 DH Systems