DH Systems logo

 

         DH-SYSTEMS, jako firma ciepownicza specjalizuje si w projektowaniu wewntrznych instalacji grzewczych nisko i wysokoparametrowych, wodnych i parowych obejmujcych  midzy innymi :

- instalacje centralnego ogrzewania ze szczególnym uwzgldnieniem instalacji grzejnikowych,
  instalacji powietrznego ogrzewania, instalacji ogrzewania podogowego zarówno w technologii
  suchej jak i mokrej,

- instalacje ciepej wody uytkowej,

- instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,

- instalacje ciepa technologicznego

Wykaz zrealizowanych projektów przez DH-SYSTEMS

2018r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej brany cieplnej  dla apartamentowców zlokalizowanych w Orodku Wypoczynkowym Lena Oaza w Okoninach Nadjeziornych

2017r. 

Opracowanie projektu równowaenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepa technologicznego Zespou Gównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy- Etap II

Opracowanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Domu Kultury w Misku Mazowieckim

2014r. 

Opracowanie projektu równowaenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepa technologicznego Zespou Gównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy- Etap I

2011 r

Opracowanie projektu wewntrznych i zewntrznych instalacji sanitarnych w  modernizowanym  budynku szkoy   Fundacji Nowe Pokolenia przy ul. Fordoskiej 428 w Bydgoszczy

inwestor/zleceniodawca : Fundacja Nowe Pokolenia w Bydgoszczy

2011 r

Wykonanie projektów technicznych instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnym przy ul. Tymiankowej w Osielsku.

inwestor : LM Lemar Developer Sp. z o.o. Toru ul. Sobieskiego 12
zleceniodawca: Przedsibiorstwo Projektowo-Usugowe Modu  s.c.

2011 r     

Wykonanie projektów technicznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy.

inwestor : Reeco-Nieruchomoci Bydgoszcz, ul. Gdaska 5/5
zleceniodawca: Przedsibiorstwo Projektowo-Usugowe Modu  s.c.

2011 r    

Wykonanie projektów technicznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sierocej w Bydgoszczy.

inwestor : Reeco-Nieruchomoci Bydgoszcz, ul. Gdaska 5/5
zleceniodawca: Przedsibiorstwo Projektowo-Usugowe Modu  s.c.

2011 r

Projekt modernizacji instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w budynkach :  administracyjnym, laboratorium, sterowni pieców Maerz w Zakadzie   Kujawy w  Bielawach,                                                                                                
inwestor/zleceniodawca : ZPW Trzuskawica S.A. Sitkówka-Niwy, Zakad Kujawy

2011 r

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji grzewczej w budynkach na terenie Zakadzie Produkcji Estrów w Konecku     

inwestor: P.P.H.U. AS-Gold  w Konecku
zleceniodawca : Unimech S.A. w Pocku,

2011 r

Opracowanie projektu budowlanego brany cieplnej dla Zespou Obiektów Logistyki Montau i Produkcji    w zakresie instalacji grzewczych, zasilania nagrzewnic wentylacyjnych sieci cieplnych wewntrzzakadowych  

inwestor: PetroRemont Sp. z o.o. w Pocku
zleceniodawca : Unimech S.A. w Pocku

2011 r

Opracowanie projektu modernizacji wewntrznej instalacji c.o. budynku PKP CARGO S.A przy ul. Sobieszewskiej 3 w Bydgoszczy 

inwestor/zleceniodawca : PKP CARGO S.A. w Warszawie

2010 r

Opracowanie projektu budowlanego wentylacji mechanicznej, ogrzewania, instalacji wody lodowej oraz wza cieplnego wraz z instalacj kolektorów sonecznych zwizanego z budow domu meblowego IKEA w Bydgoszczy przy ulicy Fordoskiej 246. Ilo powietrza wentylacyjnego : ok. 370 000  m3/h, moc wza cieplnego : 1500 kW, wydajno chodnicza 2000 kW, powierzchnia instalacji solarnej ok. 105 m2

inwestor : IKEA Propert Poland Sp. z o.o.ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn-Janki k.Warszawy
zleceniodawca: Przedsibiorstwo Projektowo-Usugowe Modu  s.c.

2010 r

Opracowanie projektów instalacji grzewczych  w budynkach technologicznych w ramach  zadania Rozbudowa Oczyszczalni cieków „FORDON" w Bydgoszczy

inwestor/zleceniodawca : Hydrobudowa 9, Grupa PBG, Wysogotowo, Przemierowo,
ul. Skórzewska 35

2009 r

Opracowanie projektu instalacji grzewczej w pomieszczeniu myjni pojemników w Zakadzie TOSTA w Bydgoszczy

inwestor/zleceniodawca: S.P.S Tosta w Bydgoszczy

2009 r

Wykonanie projektu technicznego stacji uzdatniania wody w Kaliszu Pomorskim .

inwestor/zleceniodawca :  Gmina Kalisz Pomorski 

2008- 2009 r

Opracowanie projektów wykonawczych brany: cieplnej, wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej zwizanych z rozbudow sklepu IKEA w Krakowie, ul.Josepha Conrada 

inwestor/ zleceniodawca : IKEA Propert Poland Sp. z o.o.ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn-Janki k.Warszawy

2008 r

Wykonanie  projektu rozbudowy  i wymiany instalacji c.o. w budynku  przedszkola przy ul. Centralnej w Biaych Botach

inwestor : Gmina Biae Bota                                                                    
zleceniodawca: Studio Projektowe Mariusz Janik w Bydgoszczy

2007 r

Opracowanie projektu wymiany instalacji c.o w budynku Szkoy Podstawowej w   Biaych Botach   po termomodernizacji            

inwestor/zleceniodawca : Gmina Biae Bota

2007 r

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w obiektach hotelowych na terenie stadionu sportowego ZAWISZA  w Bydgoszczy 

inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz

2007 r

Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Pleszewie

inwestor/zleceniodawca :  Miasto i Gmina Pleszew

2007 r 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow stacji uzdatniania wody w miejscowoci Gaj Wielki

inwestor/zleceniodawca :  Gmina Kazimierz 

2006 r                                        

Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymiany wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w  25 budynkach na terenie  obiektu sportowego ZAWISZA  w Bydgoszczy.

inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz  

2006 r

Opracowanie wielobranowego projektu  magazynu oleju opaowego lekkiego o pojemnoci 60 m3 i instalacji olejowej w budynku wymiennikowni  w Destylarni Sobieski w Starogardzie Gdaskim                                                                                    
inwestor/zleceniodawca:  Destylarnia Sobieski S.A.

2006 r

Opracowanie projektu koncepcyjnego zamknicia obiegu wód  technologicznych  w Wytwórni Alkoholu w Chemy                                                          

inwestor/zleceniodawca: Bioetanol AEG Sp. z o.o. Chema

2006 r

Wykonanie koncepcji chodzenia pomieszczenia kompaktora                  

inwestor/zleceniodawca : Inowrocawskie Kopalnie Soli SOLINO S.A

2006 r

Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stacji uzdatniania wody w Ostrzeszowie.

inwestor/zleceniodawca : Wodocigi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.

2005 r

Opracowanie projektów termomodernizacji budynków z regulacj instalacji c.o., wymiany sieci parowej i modernizacji kotowni  parowo-wodnej dla Szpitala Uniwesyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy 
                                             
inwestor/zleceniodawca : Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

2005 r

Opracowanie projektów modernizacji wewntrznej instalacji  c.o.,  wza w  budynku szkoy WSO w Bydgoszczy                                                                                      

inwestor/zleceniodawca : Wysza Szkoa Ochrony rodowiska w Bydgoszczy

2005 r

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku zaplecza socjalnego MKS Gwiazda w Bydgoszczy                        

inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz 

2004 r

Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stacji uzdatniania wody w Drezdenku.

inwestor/zleceniodawca : Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku.                                                               

2003 r

Opracowanie  projektu modernizacji wewntrznej instalacji c.o. w budynkach PKN ORLEN S.A. w Nowej Wsi Wielkiej                                           

inwestor/zleceniodawca : PKN ORLEN S.A. w Pocku

2003 r                                             

Projekt wymiany i regulacji wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Zespou Szkó w Nowej Wsi Wielkiej   

inwestor/zleceniodawca :  Gmina Nowa Wie Wielka     

2003 r    

Wykonanie dokumentacji projektowej wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzdu Miejskiego w Mogilnie.

inwestor/zleceniodawca :  Urzd Miasta i Gminy Mogilno    

2003 r                       

Wykonanie projektu modernizacj kotowni, regulacji instalacji centralnego ogrzewania oraz przycza cieplnego w budynku przedszkola w Janowcu Wlkp. inwestor/zleceniodawca :  Gmina Janowiec Wlkp.

Copyright © 2012 DH Systems