DH Systems logo

2008 r

Remont wza cieplnego       
inwestor/zleceniodawca: Mondi wiecie S.A.

2005 r

Wykonanie modernizacji wewntrznej instalacji c.o., wza cieplnego i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku szkoy WSO w Bydgoszczy                      
inwestor/zleceniodawca : Wysza Szkoa Ochrony rodowiska w Bydgoszczy

2004 r

Modernizacja instalacji technologicznej kotowni parowej, suszarni, wzów c.o. i przygotowania
c.w.u na Wydziale Warzelni Soli w Inowrocawskich Kopalniach Soli w S.A.w Inowrocawiu  

inwestor/zleceniodawca : Inowrocawskie Kopalnie Soli S.A. w Inowrocawiu

Copyright © 2012 DH Systems