DH Systems logo

Wykaz przykadowych projektów sterowania i wizualizacji wykonanych przez DH-SYSTEMS 

2014r.

Przebudowa systemu sterowania i natleniania Oczyszczalni cieków w Wwelnie

2008 r

Projekt rozbudowa systemu sterowania i wizualizacji na Oczyszczalni cieków w Mogilnie.         

inwestor/zleceniodawca : Mogileskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Copyright © 2012 DH Systems