DH Systems logo

2003 r                                                                     

Wykonanie, uruchomienie ukadów pomiaru : tlenu, redox, przepywów oraz systemu wizualizacji pracy Oczyszczalni cieków w Mogilnie.

Inwestor/zleceniodawca : Mogileskie Przedsibiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o.

2008 r  

Rozbudowa systemu sterowania i wizualizacji na Oczyszczalni cieków w Mogilnie.
         
inwestor/zleceniodawca : Mogileskie Przedsibiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o.
  

2010 r

Projekt i wykonanie systemu sterowania kotowni wodnej wspópracujcej z ukadem
kogeneracyjnym i spalarni odpadów pociekowych na Oczyszczalni cieków "Fordon" w Bydgoszczy

Projekt i wykonanie systemu sterowania kotowni wodnej wysokoparametrowej w HOOP Polska
Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp.

Copyright © 2012 DH Systems