DH Systems logo

             

         W 20-letnim okresie naszej dziaalnoci zaprojektowalimy kilkadziesit kotowni wodnych niskoparametrowych jak i wysokoparametrowych o zapotrzebowaniu ciepa od kilku [kW]  do kilku [MW]. Potwierdzeniem jest zaczona lista referencyjna naszych projektów.

           W zalenoci od moliwoci Inwestora projektujemy kotownie na paliwo stae, cieke i gazowe. Oferujemy naszym klientom pomoc w wyborze odpowiednich technologii  kotowni, w zakresie typów zastosowanych urzdze oraz doradzamy w kwestii wyboru rodzaju spalanego paliwa. Na  yczenie Inwestora sporzdzamy analizy opacalnoci inwestycji w postaci prostego okresu zwrotu nakadów finansowych.

Wykaz przykadowych projektów kotowni wodnych wykonanych  przez DH-SYSTEMS.

2011 r

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji grzewczej, kotowni na olej termalny o mocy 1,0 MW i wodnej 2 x 420 kW w zakadzie produkcji estrów w Konecku    
inwestor: P.P.H.U. AS-Gold  w Konecku
zleceniodawca : Unimech S.A. w Pocku,

2009 r

Opracowanie projektu przebudowy kotowni  gazowej o mocy 70 kW  w przedszkolu przy ul. Kruszyskiej  w Bydgoszczy           

inwestor/zleceniodawca : Miasto Bydgoszcz

2008- 2009 r

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji kotowni gazowej zwizanego  z rozbudow sklepu IKEA w Krakowie, ul.Josepha Conrada  moc kotowni gazowej 1869 kW,

inwestor/ zleceniodawca : IKEA Propert Poland Sp. z o.o.ul. Plac Szwedzki 3,
                                    05 - 090 Raszyn-Janki k.Warszawy

2008 r

Opracowanie wielobranowego projektu technicznego kotowni o mocy 120 kW   w przedszkolu nr 4 przy ul. ówiskiej 1 w Bydgoszczy                                                      

inwestor/zleceniodawca : Zespó Szkó nr 18 Przedszkole nr 4 w Bydgoszcz

2006 r

Opracowanie wielobranowych projektów  czterech lokalnych kotowni gazowych  wbudowanych w nastpujce budynki : Administracyjny o mocy 112 kW, Socjalny o mocy 150 kW, Budynek Hydratu o mocy 45 kW, Budynek Sterowni Pieców Maerza o mocy 24 kW na terenie Zakadów Kujawy Wapno  w Piechcinie            

inwestor/zleceniodawca:  Kujawy Wapno Sp. z o.o. Bielawy w  Piechcinie

2004 r

Modernizacja systemu grzewczego w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu Poznaskim polegajca na opracowaniu projektów technicznych likwidacji centralnej kotowni i projektu czterech kotowni olejowych wbudowanych w nastpujce  budynki  : Socjalny o mocy 130 kW , Laboratorium o mocy 105 kW, Oczyszczalni cieków o mocy 63 kW i stranicy p.po o mocy 63 kW                                                                                    

inwestor/zleceniodawca : Naftobazy Sp. z o.o. w Warszawie

2003 r

Opracowanie  projektu kotowni olejowej  o mocy 225 kW i modernizacja wewntrznej instalacji c.o. w budynkach PKN ORLEN S.A. w Nowej Wsi Wielkiej                                           

inwestor/zleceniodawca : PKN ORLEN S.A. w Pocku

2003 r

Modernizacja systemu grzewczego w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej polegajca na opracowaniu projektów technicznych likwidacji centralnej kotowni  i wykonaniu omiu lokalnych  kotowni  olejowych wbudowanych w nastpujce budynki :  Administracyjny o mocy 130 kW, Laboratorium o mocy 170 kW, Suby Ratownictwa Zakadowego o mocy 130 kW, Dyspozytorni Wydziau Paliw o mocy 63 kW, Ramizy Przetaczarek o mocy 50 kW, Warsztatu Mechanicznego o mocy 225 kW                                                                                                   

inwestor/zleceniodawca : Naftobazy Sp. z o.o. w Warszawie

2002 r

Opracowanie  projektu kotowni olejowej o mocy 2,4 MW w Cukrowni Ostrowite  

inwestor/zleceniodawca : SUGARPOL Sp. z o.o.

2001 r

Opracowanie projektu  kotowni wodnej o mocy 575 kW w budynku przychodni GRYF-MED Sp. z o.o. w Bydgoszczy                                                                                                    
inwestor/zleceniodawca : Wielospecjalistyczny Orodek Zdrowia GRYF-MED Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Copyright © 2012 DH Systems