DH Systems logo

Jednym ze ródem energii odnawialnej jest promieniowanie soneczne, którego energia moe by pozyskiwana w procesach konwersji fototermicznej, fotowoltaicznej oraz fotobiochemicznej.

Systemy solarne wykorzystuj energi soneczn do produkcji energi cieplnej na potrzeby przygotowania ciepej wody uytkowej i ogrzewania pomieszcze. W skad instalacji wchodz : kolektory soneczne, zbiorniki magazynujce ciep wod, replica rolex daytona watches wymienniki ciepa, elementy wspomagajce (rozdzielacze, pompy, armatura odcinajca, zwrotna, zabezpieczajca, itp.) oraz urzdzenia automatyki i sterowania.

Wykaz przykadowych projektów instalacji solarnych opracowanych przez DH-SYSTEMS.

2017r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Instalacja solarna na potrzeby instalacji ciepej wody uytkowej w budynku "A" Urzdu Miasta w Bydgoszczy"

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

2010 r

Opracowanie projektu budowlanego  instalacji kolektorów sonecznych zwizanego z budow domu meblowego IKEA w Bydgoszczy przy ulicy Fordoskiej 246. Powierzchnia instalacji solarnej
ok. 105 m2

inwestor : IKEA Propert Poland Sp. z o.o.ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn-Janki k.Warszawy
zleceniodawca: Przedsibiorstwo Projektowo-Usugowe Modu  s.c.

2009 r

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji 23 budynków wraz wykorzystaniem odnawialnych róde energii w postaci kolektorów sonecznych o cznej powierzchni ok. 425 m2 w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Midzyrzeczu  

inwestor/zleceniodawca :  Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i  Psychicznie  Chorych
                                    w Midzyrzeczu

2007 r

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji solarnej na potrzeby cwu o powierzchni 202 m2 w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica
                  
inwestor/zleceniodawca : Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisawa Staszica

Copyright © 2012 DH Systems