DH Systems logo

Kogeneracja - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej  i cieplnej, pojcie to uywane jest do maych i rednich elektrociepowni jakimi s agregaty prdotwórcze budowane w oparciu o silniki tokowe i mikroturbiny gazowe.

Najczciej gównym celem stosowania tego typu zespoów jest wykorzystanie energii elektrycznej na potrzeby wasne uytkownika (oczyszczalnie cieków) lub w przypadku maych rozproszonych róde (biogazownie) odprowadzanie jej do sieci elektroenergetycznej. Ciepo jako produkt uboczny jest wykorzystywane w lokalnych  systemach ciepowniczych.

Ukady kogeneracyjne s wysokosprawnymi ródami energii, w których wystpuje maksymalne wykorzystanie energii chemicznej paliwa. Dlatego te coraz czciej s stosowane jako róda energii elektrycznej i cieplnej w obiektach (centra handlowe, szpitale).

Wykaz przykadowych projektów ukadu kogeneracji opracowanych przez DH-SYSTEMS.


2016r. 

Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni cieków w Zotowie
Zleceniodawca: Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-ciekowej WADIS Sp. z o.o.

 

2013 r

Wykonanie dokumentacji rozdzielni ciepa wykorzystujcej ciepo odpadowe z ukadu kogeneracji o mocy 1,8 MWe dla Biogazowni Rolnej w Rypinie  - MT-Energie


2000 r

Projekt agregatów  prdotwórczych na potrzeby Oczyszczalni cieków Kapuciska. Projekt wspópracy kotowni na olej i biogaz z instalacj agregatów prdotwórczych

inwestor : Spóka Wodna „Kapuciska" w Bydgoszczy ul. Toruska 324 A
zleceniodawca : Biuro  Projektów BIPROWOD z Warszawy

Copyright © 2012 DH Systems