DH Systems logo

2009 r

wykonanie ogrzewania kocioa Parafii p.w. w. Wojciecha przy ul. Pomorskiej 4a w Starogardzie Gdaskim.

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w, Wojciecha                               

Wykonanie ogrzewania kocioa Parafii p.w. w. Anny przy ul. Sobótki  we Wrocawiu.

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Anny we Wrocawiu                                      

2004 r

Wykonanie ogrzewania podogowego kocioa Parafii p.w. w. Rodziny w Tarnowie

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Rodziny  w Tarnowie                                  

Wykonanie ogrzewania podogowego w kociele Parafii p.w. Zesania Ducha witego w Sopocie

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. Zesania Ducha witego w Sopocie 

2002 r

Wykonanie ogrzewania  kocioa Parafii p.w. w. Marcina ninie

Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Marcina   w ninie    

2001 r

Wykonanie ogrzewania powietrznego kocioa Parafii p.w. Niepokalanego Poczcia Najwitszej
Marii Panny w Nowej Wsi Wielkiej
Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w.  Niepokalanego Poczcia Najwitszej Marii Panny w Nowej Wsi Wielkiej 
                                                                                                                              

Wykonanie ogrzewania Bazyliki Mniejszej w. Wincentego a Paulo przy ul. Al. Ossoliskich 2
w Bydgoszczy.

Inwestor/zleceniodawca : Parafia w. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy      

 

Copyright © 2012 DH Systems