DH Systems logo

2011 r

Modernizacja instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w budynkach : administracyjnym, laboratorium, sterowni pieców Maerz w Zakadzie Kujawy w  Bielawach,                                                                              

inwestor/zleceniodawca : ZPW Trzuskawica S.A. Sitkówka-Niwy, Zakad Kujawy  Wapno w Piechcinie,

2010 r

Przebudowa instalacji parowej i kondensatu w hali wtryskarek            
inwestor/zleceniodawca : Form-Plast S.A. w Bydgoszczy, 

2009 r

Wykonanie instalacji grzewczej i instalacji wentylacji  mechanicznej w pomieszczeniu myjni pojemników . 

inwestor/zleceniodawca: S.P.S Tosta w Bydgoszczy

2008 r

Przebudowa instalacji grzewczej oraz modernizacja instalacji AKPiA  w budynku rozlewni wódek                                                                      

inwestor/zleceniodawca: Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdaskim

2006 r

Wykonanie magazynu oleju lekkiego o pojemnoci 60 m3 i instalacji olejowej w budynku
wymiennikowni  w Destylarni Sobieski w  Starogardzie Gdaskim
     
inwestor/zleceniodawca:  Destylarnia Sobieski S.A.

2006 r

Modernizacja ukadu technologicznego odwadniania spirytusu
                                 
inwestor/zleceniodawca: Bioetanol AEG Sp. z o.o. Chema

2005 r

Wykonanie montau stacji odelaziajcej i modernizacja ujcia wody dla  Bydgoskich Zakadów Elektromechanicznych BELMA S.A. w Bydgoszczy                                   

inwestor/zleceniodawca : Bydgoskie Zakady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy

Wykonanie modernizacji wewntrznej instalacji c.o., wza cieplnego i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku szkoy WSO w Bydgoszczy
                                                                                      
inwestor/zleceniodawca : Wysza Szkoa Ochrony rodowiska w Bydgoszczy

2004 r

Modernizacja instalacji technologicznej kotowni parowej, suszarni, wzów c.o. i przygotowania c.w.u na Wydziale Warzelni Soli w Inowrocawskich Kopalniach Soli w S.A. w Inowrocawiu

inwestor/zleceniodawca : Inowrocawskie Kopalnie Soli S.A. w Inowrocawiu

2003 r

Modernizacja wewntrznej instalacji c.o. w budynkach PKN ORLEN S.A. w Nowej Wsi Wielkiej 

inwestor/zleceniodawca : PKN ORLEN S.A. w Pocku

Copyright © 2012 DH Systems