DH Systems logo

         Instalacje odzysku ciepa stosowane gównie w przemyle w znaczny sposób przyczyniaj si do oszczdnoci energii.

         Oszczdzanie energii nazywane ostatnio "szóstym paliwem" niesie za sob nie tylko korzyci ekonomiczne ale równie ekologiczne tj.:

- spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych róde energii,

- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,

- zmniejszenie efektu cieplarnianego

- wykorzystanie róde odnawialnych

Wykaz przykadowych projektów wykonanaych przez DH-SYSTEMS.

2012 r.

Opracowanie projektu zagospodarowania ciepa odpadowego w biogazowni o mocy 1 MWe w miejscowoci Kisielice

inwestor: BIO-NIK Sp.z o.o.

2010 r

Opracowanie projektu wykorzystania ciepa odpadowego ze spalarni osadów pofermentacyjnych w kotowni na olej i biogaz w ramach  zadania Rozbudowa Oczyszczalni cieków „FORDON" w Bydgoszczy

inwestor/zleceniodawca : Hydrobudowa 9, Grupa PBG, Wysogotowo, Przemierowo,
ul. Skórzewska 35

2005 - 2006 r

Projekt na wykorzystanie ciepa odpadowego powstajcego w procesie rektyfikacji spirytusu do celów grzewczych w „Destylarni Sobieski SA w Starogardzie Gdaskim", wielko ciepa odpadowego ok. 1600 kW, parametry 35/250C

inwestor/ zleceniodawca : DESTYLARNIA SOBIESKI SA, ul Skarszewska 1 Starogard Gdaski

        

Copyright © 2012 DH Systems