DH Systems logo

          Jeeli istnieje moliwo wykorzystania ciepa z miejskiej sieci ciepowniczej wykonujemy projekty wzów cieplnych, pracujcych na potrzeby  instalacji centralnego ogrzewania, przygotowania ciepej wody uytkowej, instalacji zasilania nagrzewnic  wentylacyjnych oraz ciepa technologicznego.

         Realizujemy projekty wzów  cieplnych zarówno dla budynków nowoprojektowanych jak i budynków istniejcych w sektorach : budownictwa mieszkaniowego, przemysowego i uytecznoci publicznej.

         W zakresie budownictwa mieszkaniowego projektujemy centralne wzy cieplne jak i wspópracujce z nimi cieplne centrale mieszkaniowe, które zapewniaj mieszkacom komfort uytkowania dziki moliwociom indywidualnego sterowania temperaturami instalacji c.o. i cwu.

         Projektujemy wzy cieplne przystosowane do indywidualnego montau oraz kompaktowe wzy cieplne gotowe do zainstalowania na obiekcie.

Wykaz przykadowych projektów modernizacji wzów cieplnych opracowanych przez  DH-SYSTEMS.

2018r.

Opracowanie projektu pn.:" Kotownia osiedlowa przy ul. Szkolnej 1 z rozbudow sieci ciepowniczej w Dobiegniewie"

2016r.

Opracowanie projektu dotyczcego modernizacji istniejcych wzów wysokoparametrowych i zamiany ich na niskoparametrowe oraz projektu  nowych wzów niskoparametrowych w budynkach uytecznoci publicznej w Suszu

inwestor/zleceniodawca: Gmina Susz

2015r.

Opracowanie projektu dotyczcego  budowy i modernizacji sieci ciepowniczej na terenie miasta Susz

inwestor/zleceniodawca: Gmina Susz

 

Opracowanie projektu dotyczcego drugiego etapu przebudowy systemu zaopatrzenia   w ciepo miasta Zoczew wraz z sieciami cieplnymi i wzami z wykorzystaniem odnawialnych róde energii.

inwestor/zleceniodawca: Miejska Spóka Komunalna Sp. z o.o. w Zoczewie

2014r

Opracowanie projektów przebudowy wzów cieplnych, instalacji grzewczych i instalacji przygotowania ciepej wody uytkowej dla obiektów nalecych do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

2011 r

Opracowanie projektu budowlanego wza cieplnego 3-funkcyjnego o mocy cieplnej 877.kW

inwestor: PetroRemont Sp. z o.o. w Pocku
zleceniodawca : Unimech S.A. w Pocku

2011 r

Opracowanie projektu  wza cieplnego 2- funkcyjnego  o mocy cieplnej 227 kW i modernizacji wewntrznej instalacji c.o. budynku PKP CARGO S.A przy ul. Sobieszewskiej 3 w Bydgoszczy 

inwestor/zleceniodawca : PKP CARGO S.A. w Warszawie

2010 r

Wykonanie projektu modernizacji wza cieplnego o mocy 600 kW w ramach inwestycji „ Modernizacja systemu grzewczego w zakadzie POLMOS w Krakowie" 
   
inwestor/ zleceniodawca : Destylarnia POLMOS S.A. w Krakowie,

2010 r

Opracowanie projektu budowlanego  wza cieplnego zwizanego z budow domu meblowego IKEA w Bydgoszczy przy ulicy Fordoskiej 246. Moc wza cieplnego : 1500 kW,

inwestor : IKEA Propert Poland Sp. z o.o.ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn-Janki k.Warszawy
zleceniodawca: Przedsibiorstwo Projektowo-Usugowe Modu  s.c.

Copyright © 2012 DH Systems