DH Systems logo

Pompy ciepa przemieniaj ciepo o niskiej temperaturze pobierane z otoczenia (dolne ródo ciepa ) tj. z gruntu, wody, powietrza i wraz z energi napdow sprarki (elektryczn lub termiczn) oddaj ciepo do róda górnego czyli instalacji grzewczej lub przygotowujcej ciep wod uytkow. Pompy ciepa wykorzystywane s do ogrzewania, chodzenia i przygotowania ciepej wody uytkowej.

Gównymi zaletami pomp ciepa s:

- nisze koszty eksploatacji,

- niezaleno od paliw konwencjonalnych,

- bezpieczestwo zasilania,

- komfort i prostota obsugi.

- brak emisji

Copyright © 2012 DH Systems