DH Systems logo

 

              Gównym odbiorc kotowni parowych s obiekty  przemysowe oraz budynki uytecznoci publicznej. Kotownie parowe mona podzieli na niskoparametrowe o cinieniu p ≤ 0,07 MPa, i wysokoparametrowe o cinieniu p > 0,07 MPa. Wielko dopuszczalnego cinienia kotowni parowych ma wpyw na rodzaj zastosowanych urzdze i sposób ich eksploatacji. Projektujemy kotownie parowe wyposaone zarówno w koty parowe jak i  wytwornice pary. Z uwagi na to, e para wodna jest bardzo wymagajcym medium dlatego w naszych projektach stosujemy sprawdzone urzdzenia renomowanych producentów.  Przy projektowaniu kotowni parowych cile wspópracujemy z przyszym uytkownikiem i Inwestorem  oferujc  rozwizania, które zapewni optymalne koszty eksploatacji instalacji.

Wykaz przkadowych projektów kotowni parowych opracowanych przez DH-SYSTEMS.

2009 r

Opracowanie projektów : technologii, instalacji wod-kan i AKPiA  przebudowy kotowni parowej o mocy 1860 kW, cinieniu pary 10 bar w Gorzelni  w Koaczkowie
                                                                  
inwestor/zleceniodawca: Sobieski Trade Sp. z o.o. Koaczkowo

2009 r

Opracowanie dokumentacji technicznej kotowni parowej o  wydajnoci 2.9 t/h i cinieniu 10 bar w Zakadzie Produkcyjnym w Gogowie  k/Torunia 
                                                                                                
inwestor: Bacha Polska Sp. z o.o.
zleceniodawca: Loos Internatiotional Sp. z o.o.

2009 r

Opracowanie dokumentacji technicznej kotowni parowej o  wydajnoci 1,0 T/h i cinieniu 10 bar w Cegielni Wienerberger w Toruniu

inwestor:  Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
zleceniodawca: Loos Internatiotional Sp. z o.o.

2007 r

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie technologii kotowni wodnej na biomas o mocy 7,8 MW, parowej o mocy 1600 kW, sieci  przesyowych, wzów rozdziau ciepa i AKPiA w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St.Staszica
                        
inwestor/zleceniodawca : Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisawa Staszica

2006 r

Opracowanie wielobranowego projektu  kotowni parowej o wydajnoci 2,5  T/h w oparciu wytwornic pary o ESM 2500 w zakadzie odwadniania spirytusu Bioetanol AEG w Nowej Wsi Wielkiej                

inwestor: Bioetanol AEG Sp. z o.o. Chema
zleceniodawca: CNIM BABCOCK Polska Sp. z o.o.

2006 r

Opracowanie projektu wielobranowe kotowni wodnej o mocy 560 kW , parowej o wydajnoci pary 300 i 600.kg/h i cinieniu  6,0  bar dla Toruskich Piwnic Win.                                                        

inwestor/zleceniodawca: Toruskie Piwnice Win VINPOL

2004 r

Opracowanie projektu  modernizacji ukadu zasilania w wod  kotów parowych  2x10 T/h , 8 bar   w Zakadzie Kujawy Wapno Sp. z o.o. w  Piechcinie                                                                  
inwestor/zleceniodawca : Kujawy Wapno Sp. z o.o. Bielawy w Piechcini

Copyright © 2012 DH Systems