DH Systems logo

          

               Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do pomieszcze przebywania ludzi powietrza wieego w ilociach wymaganych ze wzgldów higienicznych oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury nawiewu  w okresie zimy. W przypadku zastosowania instalacji klimatyzacji dodatkowo utrzymanie  odpowiedniej temperatury nawiewu powietrza wieego w okresie lata.

               DH-SYSTEMS  specjalizuje si w sporzdzaniu projektów instalacji wentylacji i klimatyzacji gównie dla obiektów uytecznoci publicznej tj : szpitale,  szkolne budynki dydaktyczne, galerie handlowe, co potwierdza zaczona lista referencyjna.

              Wykonujemy projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach nowych, dostosowujc je do obowizujcych przepisów,  a take w budynkach nowoprojektowanych bdc pracowni branow dla biur   architektonicznych.

               W instalacjach wentylacji i klimatyzacji drzemi bardzo due moliwoci oszczdnoci energii, std nasze projekty poprzedzone s wnikliw analiz opacalnoci zastosowanych rozwiza.

 

Wykaz przykadowych projektów opracowania koncepcji  wentylacji i klimatyzacji przez DH-SYSTEMS.

2015r. 

Opracowanie Dokumentacji technicznej na popraw dziaania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszcze biblioteki Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu przy ul. Bojarskiego 1

 

2014r.

Opracowanie  projektu wykonawczego wentylacji bytowej i wentylacji mechanicznej po gaszeniu poaru w pomieszczeniach serwerowni na terenie PSE - Pónoc S.A. Bydgoszcz

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniach na poziomie piwnic w budynku gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.

2011 r

Opracowanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej  w modernizowanym  budynku szkoy Fundacji Nowe Pokolenia przy ul. Fordoskiej 428 w Bydgoszczy

inwestor/zleceniodawca : Fundacja Nowe Pokolenia w Bydgoszczy

2011 r

Projekt modernizacji instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w budynkach :  administracyjnym, laboratorium, sterowni pieców Maerz w Zakadzie Kujawy w  Bielawach,                                     

inwestor/zleceniodawca : ZPW Trzuskawica S.A. Sitkówka-Niwy, Zakad Kujawy

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji wentylacji  mechanicznej zaplecza magazynowego

inwestor : Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdaskim,
zleceniodawca : Unimech S.A. w Pocku,

2010 r

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wentylacji i klimatyzacji  Endoskopii i OIOM w ZOZ MSWiA w Bydgoszczy                                      

inwestor/zleceniodawca : Zakad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy

2010 r

Opracowanie projektów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach technologicznych w ramach zadania „Rozbudowa Oczyszczalni cieków „FORDON" w Bydgoszczy",

inwestor/zleceniodawca : Hydrobudowa 9, Grupa PBG, Wysogotowo, Przemierowo, ul. Skórzewska 35   

Opracowanie projektu budowlanego wentylacji mechanicznej, ogrzewania, instalacji wody lodowej oraz wza cieplnego wraz z instalacj kolektorów sonecznych zwizanego z budow domu meblowego IKEA w Bydgoszczy przy ulicy Fordoskiej 246. Ilo powietrza wentylacyjnego : ok. 370 000  m3/h, moc wza cieplnego : 1500 kW, wydajno chodnicza 2000 kW, powierzchnia instalacji solarnej ok. 105 m2

inwestor : IKEA Propert Poland Sp. z o.o.ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn-Janki k.Warszawy
zleceniodawca: Przedsibiorstwo Projektowo-Usugowe Modu  s.c.

2010 r

Opracowanie projektu budowlanego wentylacji mechanicznej, zwizanego z budow domu meblowego IKEA w Bydgoszczy przy ulicy Fordoskiej 246. Ilo powietrza wentylacyjnego ok. 370 000  m3/h,

inwestor : IKEA Propert Poland Sp. z o.o.ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn-Janki k.Warszawy

zleceniodawca: Przedsibiorstwo Projektowo-Usugowe Modu  s.c.

2009 r

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i maej sali gimnastycznej w budynku Szkoy Podstawowej  w Nowej Wsi Wielkiej.

inwestor/zleceniodawca :  Gmina Nowa Wie Wielka

2009 r

Opracowanie projektu instalacji grzewczej i instalacji wentylacji  mechanicznej   w pomieszczeniu myjni pojemników w Zakadzie TOSTA w Bydgoszczy

inwestor/zleceniodawca: S.P.S Tosta w Bydgoszczy

2008- 2009 r

Opracowanie projektów wykonawczych brany:  wentylacyjnej, zwizanych z rozbudow sklepu IKEA w Krakowie, ul.Josepha Conrada   Ilo powietrza wentylacyjnego : ok. 300 000  m3/h

inwestor/ zleceniodawca : IKEA Propert Poland Sp. z o.o.ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn-Janki k.Warszawy

2008 r

Opracowanie projektu i wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszcze zestawialni 

inwestor/zleceniodawca: Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdaskim

2007 r

Opracowanie koncepcji wentylacji mechanicznej w centralnej sterylizacji dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy                          
inwestor/zleceniodawca : Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

2007 r

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wentylacji  mechanicznej i instalacji  owietleniowej w sali gimnastycznej w Zespole Szkól w Nowej Wsi Wielkiej.

inwestor/zleceniodawca :  Gmina Nowa Wie Wielka         

2006 r

Opracowanie koncepcji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Zakadzie Mikrobiologii  i w salach pooperacyjnych Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy 

inwestor/zleceniodawca : Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

2005 r

Opracowanie projektów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w auli i zapleczu kuchennym w  budynku szkoy WSO w Bydgoszczy                                                                                      

inwestor/zleceniodawca : Wysza Szkoa Ochrony rodowiska w Bydgoszczy

Copyright © 2012 DH Systems