DH Systems logo

 

          DH-SYSTEMS dysponuje wasn pracownia projektow, w której pracuj projektanci z uprawnieniami instalacyjnymi w specjalnoci instalacje i sieci sanitarne. W zwizku z powyszym oferujemy sporzdzenie dokumentacji projektowej w penym zakresie instalacji i sieci sanitarnych, niezbdnych do funkcjonowania budynków.

          Tam, gdzie nie ma moliwoci zastosowania energii odnawialnej projektujemy konwencjonalne róda ciepa w postaci: kotowni wodnych, parowych oraz wzów ciepa.

Copyright © 2012 DH Systems