DH Systems logo

 

AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIBIORSTW
zgodnie z ustaw o efektywnoci energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

02.2017 r. - 05.2017 r.

Wykonanie Audytu  energetycznego przedsibiorstwa  w Bydgoskich Zakadach Sklejek "SKLEJKA-MULTI" S.A.

05.2017r. - 09. 2017 r.

Wykonanie Audytu energetycznego przedsibiorstwa dla Zakadów Chemicznych "NITRO-CHEM" S.A.

07.2017 r. - 09.2017 r.

Wykonanie Audytu energetycznego przedsibiorstwa dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Rolin - Pastwowy Instytut Badawczy w Radzikowie dla nastpujcych lokalizacji:

- Centrala IHAR-PIB w Radzikowie

- Oddzia IHAR-PIB w Bydgoszczy

- Oddzia IHAR-PIB  w Jadwisinie

- Oddzia IHAR-PIB w Poznaniu

- Oddzia IHAR-PIB w Mochowie

- Oddzia IHAR_PIB w Boninie

- Ogród Botaniczny KCRZG w Bydgoszczy

- Zakad Dowiadczalny w Bartku

- Zakad Dowiadczalny w Boninie

- Zakad Dowiadczalny w Grodkowicach

- Zakad Dowiadczalny w Nieychowicach

- Zakad Dowiadczalny w Olenicy Maej

- Zakad Dowiadczalny w Radzikowie

 

08.2017 r. - 09.2017 r.

Wykonanie Audytu energetycznego przedsibiorstwa dla TABER Sp. z o.o. ul. Oowiana 24 Bydgoszcz

 

Copyright © 2012 DH Systems