DH Systems logo

Termomodernizacja budynków polega na poprawie istniejcych cech technicznych budynków, co w efekcie powoduje zmniejszenie zapotrzebowania ciepa. Dziaania termomodernizacyjne pocigaj za sob znaczne nakady finansowe, dlatego niezbdne jest dokonanie analizy opacalnoci inwestycji i wyboru optymalnego rozwizania czemu suy audyt energetyczny.

Projekt termomodernizacji budynku jest realizacj wytycznych zawartych w audycie energetycznym. Do najczciej spotykanych usprawnie nale : ocieplenie cian zewntrznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie stropu nad piwnic, wymiana okien, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej, modernizacja róda ciepa, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u.

2017r.

Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Urzdu Miasta w Suszu.

Inwestor: Gmina Susz

2016r.

Wykonanie dokumentacji projektowej zwizanej z realizacj inwestycji pn: "Kompleksowa termomodernizacja budynku zespou szkó w miejscowoci Wadowo Królewskie"

Inwestor: Gmina Dbrowa Chemiska

 

2015r.

Wykonanie dokumentacji projektowej zwizanej z realizacj inwestycji pn: "Wielobranowy projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblgu przy ul. Królewieckiej 146"

Wykonanie projektu wykonawczego dla prac termomodernizacyjnych w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Pónoc ul. Przyrzecze 2-4
Inwestor: Prokuratura Okrgowa w Bydgoszczy

 

2014r.

Wykonanie dokumentacji projektowej zwizanej z realizacj inwestycji pn "Termomodernizacja budynków KPPSP w Chemnie"

Wykonanie dokumentacji projektowej zwizanej z realizacj inwestycji pn "Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowoci Dbrowa Chemiska"

Wykonanie dokumentacji  projektowej zwizanej z inwestycj pn "Termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego UKW zlokalizowanego przy ul. Ogiskiego 16 w Bydgoszczy" 

2012 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dotyczcej wykonania termomodernizacji nastpujcych budynków:

- Zespou Szkó Zawodowych w Brodnicy, ul. Mazurska 28

- Zespou Szkó Specjalnych w Brodnicy, ul. Kochanowskiego 1.

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Brodnicy

2012 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku szkoy i internatu nalecych do Zespou Szkó Ogólnoksztaccych w wieciu, ul. Gimnazjalna 3.

2009 r

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji 23 budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych róde energii w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Midzyrzeczu  

inwestor/zleceniodawca : Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie  Chorych w Midzyrzeczu

2008 r

Wykonanie  projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku  przedszkola przy ul. Centralnej w Biaych Botach

inwestor : Gmina Biae Bota
zleceniodawca: Architekt Studio mgr in. Architekt Mariusz Janik Bydgoszcz

2007 r

Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoy Podstawowej w Biaych Botach                 

inwestor/zleceniodawca : Gmina Biae Bota

2007 r

Opracowanie projektów termomodernizacji budynków obków przy ul. Kasprzaka 5 i Brzozowej 28 
w Bydgoszczy                 

inwestor/zleceniodawca : Urzd Miasta Bydgoszcz

2006 r

Opracowanie  wielobranowego projektu termomodernizacji budynków Szpitala Powiatu Mogileskiego
im. J. Strusia w Mogilnie 

inwestor/zleceniodawca : Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Mogilnie                                                                                               

2006 r

Opracowanie wielobranowych projektów termomodernizacji dla piciu placówek owiatowych w Bydgoszczy :

- Szkoa Podstawowa nr 62 przy ul. Stawowej 53,

- Zespó Szkó nr 22 przy ul. Opawiec 157,

- przedszkole nr 26 przy ul. Markwarta 11,

- Zespó Szkó Zawodowych nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej 41

- Modzieowy Dom Kultury nr 4 przy ul. Dworcowej 4

inwestor/zleceniodawca : Miasto Bydgoszcz

2005 r

Opracowanie projektów termomodernizacji budynków z regulacj instalacji c.o., wymiany sieci parowej
i modernizacji kotowni  parowo-wodnej dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy                                         

inwestor/zleceniodawca : Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

 

Wykonujemy usugi bada ubytków ciepa z budynków za pomoc kamery termowizyjnej wraz z raportem z tych bada

  

Copyright © 2012 DH Systems