DH Systems logo

2004 r

Wykonanie kotowni na biomas  o mocy 450 kW dla Ogrodu Botanicznego  w Bydgoszczy przy ul. Jedzieckiej.

inwestor/zleceniodawca :  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin Oddzia  w Bydgoszczy   

2003 r

Wykonanie kotowni na biomas o mocy 200 kW w paacu w miejscowoci  Markowo, gmina Gniewkowo.

inwestor/zleceniodawca :  Agencja Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa  Oddzia Terenowy w Bydgoszcz  

Wykonanie kotowni na biomas opalanej zrbkami drewnianymi o mocy 200 kW dla obiektów
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

inwestor/zleceniodawca :  muzeum Archeologiczne w Biskupinie                                                     


 

Copyright © 2012 DH Systems