DH Systems logo

2009 r

Realizacja  zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa Oczyszczalni cieków „FORDON" w Bydgoszczy", wykonanie modernizacji i rozbudowy kotowni na olej i biogaz o mocy 1380 kW na Oczyszczalni cieków „FORDON" w zakresie technologii i sterowania, zapewniajcego automatyczn wspóprac: kotowni, bloku kogeneracyjnego  i spalarni osadów pofermentacyjnych,   

2005 r

Modernizacja stacji dmuchaw biogazu i przebudowa rurocigu biogazu na Oczyszczalni cieków KAPUCISKA w Bydgoszczy.

inwestor/zleceniodawca :  Spóka Wodna KAPUCISKA w Bydgoszczy 

2013 r

Wykonanie rozdzielni ciepa z ukadem kogeneracji dla Biogazowni Rolnej w Rypinie  - MT-Energie

Wykonanie ukadu zagospodarownia ciepa odpadowego z kogeneracji na Biogazowni Rolnej w Kisielicach obejmujcego:

- kontenerow rozbudow ciepa

- sie ciepownicz do ciepowni na biomas

- ukad wczenia ciepa z biogazowni do technologii kotowni na biomas

inwestor/zleceniodawca: BIONIK

Copyright © 2012 DH Systems