DH Systems logo

PRZEMYS

2017r.

AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIBIORSTW
zgodnie z ustaw o efektywnoci energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

02.2017 r. - 05.2017 r.

Wykonanie Audytu  energetycznego przedsibiorstwa  w Bydgoskich Zakadach Sklejek "SKLEJKA-MULTI" S.A.

05.2017r. - 09. 2017 r.

Wykonanie Audytu energetycznego przedsibiorstwa dla Zakadów Chemicznych "NITRO-CHEM" S.A.

08.2017 r. - 09.2017 r.

Wykonanie Audytu energetycznego przedsibiorstwa dla TABER Sp. z o.o. ul. Oowiana 24 Bydgoszcz

2016r.  

      Wykonanie audytu efektywnoci energetycznej dla huty szka Veni S.A. w miejscowoci Tur

 

2015r.

      Projekt rozbudowy istniejcej ciepowni PEC "Legionowo" Sp. z o.o. przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie o 
         cznej mocy elektrycznej ~6MWe oraz mocy cieplnej ~5,7 MWt oraz kota gazowego o mocy ~8,0 MW

         Stan istniejcy stanowi cztery koty wglowe wysokoparametrowe WR 25 produkcji Rafako i Sefako o
         cznej mocy nominalnej wynoszcej 124 MWt.

         inwestor: PEC Legionowo
         zleceniodawca: Envirotech Sp. z o.o. w Poznaniu

      Wykonanie audytów energetycznych dla obiektów znajdujcych si w Chemnie ul. Dworcowa 40
        Inwestor: Adriana Nieruchomoci Sp. z o.o. z siedzib w Kosowinie

2014r.

      Opracowanie  projektu wykonawczego wentylacji bytowej i wentylacji mechanicznej po gaszeniu poaru w
        pomieszczeniach serwerowni na terenie PSE - Pónoc S.A. Bydgoszcz

2011r.

 • Opracowanie audytów energetycznych budynków, sieci cieplnej na terenie Wojskowych Zakadów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Wojskowe Zakady Lotnicze nr 2 w Bydgosczy
 • Modernizacja instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej w budynkach: administracyjnym, laboratorium, sterowni pieców Maerz w Zakadzie Kujawy w  Bielawach
  inwestor/zleceniodawca : ZPW Trzuskawica S.A. Sitkówka-Niwy, Zakad Kujawy Wapno w Piechcinie

 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej zaplecza magazynowego
  inwestor : Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdaskim,
  zleceniodawca : Unimech S.A. w Pocku

 • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji grzewczej, kotowni na olej termalny o mocy 1 MW i wodnej 2x420 kW w zakadzie produkcji estrów
  inwestor: P.P.H.U. AS-Gold  w Konecku
  zleceniodawca : Unimech S.A. w Pocku

 • Opracowanie projektu budowlanego brany cieplnej dla Zespou Obiektów Logistyki Montau i Produkcji                                                       
  inwestor: PetroRemont Sp. z o.o. w Pocku
  zleceniodawca : Unimech S.A. w Pocku

 • Opracowanie projektu modernizacji wza cieplnego i modernizacji wewntrznej instalacji c.o. budynku PKP CARGO S.A. przy ul. Sobieszewskiej 3 w Bydgoszczy         
  inwestor/zleceniodawca : PKP CARGO S.A. w Warszawie


2010r.

 • Budowa kotowni wysokoparametrowej ( gaz ) o mocy 1800 kW , temperatur wody 120o C,
  inwestor : Hoop Polska Sp. z o.o.  Zakad w Grodzisku Wlkp.            
  zleceniodawca : Loos Internatiotional Sp. z o.o.

 • Wykonanie projektu modernizacji wza cieplnego o mocy 600 kW w ramach inwestycji
  „Modernizacja systemu grzewczego w zakadzie POLMOS w Krakowie"      
  inwestor/ zleceniodawca : Destylarnia POLMOS S.A. w Krakowie S.A.

 • Przebudowa instalacji parowej i kondensatu w hali wtryskarek         
  inwestor/zleceniodawca : Form-Plast S.A. w Bydgoszczy, 

 • Opracowanie projektu instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej i AKPiA pomieszcze socjalnych w budynku administracyjnym w Zakadzie Kujawy-Wapno w  Bielawach                    
  inwestor/zleceniodawca : ZPW Trzuskawica S.A. Sitkówka-Niwy, Zakad Kujawy Wapno w Piechcinie


2009r.

 • Opracowanie projektu i wykonanie instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu myjni pojemników.                                               
  inwestor/zleceniodawca: S.P.S Tosta w Bydgoszczy

 • Opracowanie projektów: technologii, instalacji wod-kan i AKPiA oraz wykonanie przebudowy kotowni parowej o mocy 1860 kW, cinienie pary 10 bar w Gorzelni w Koaczkowie                       
  inwestor/zleceniodawca: Sobieski Trade Sp. z o.o. Koaczkowo

 • Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotowni parowej o wydajnoci 2.9 t/h i cinieniu 10bar w Zakadzie Produkcyjnym Gogowo k/Torunia                                             
  inwestor: Bacha Polska Sp. z o.o.
  zleceniodawca: Loos Internatiotional Sp. z o.o.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie kotowni parowej o wydajnoci 1t/h i cinieniu 10bar w Cegielni Wienerberger w Toruniu
  inwestor:  Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z.o.o.
  zleceniodawca: Loos Internatiotional Sp. z o.o.


2008r. 

 • Wykonanie kotowni parowej o wydajnoci 4t/h i cinieniu 10bar w Spódzielni Mleczarskiej OSOWA  w Bydgoszczy                                                  
  inwestor:  ZPM Osowa Bydgoszcz
  zleceniodawca: Loos Internatiotional Sp. z o.o.

 • Wykonanie kotowni parowej o wydajnoci 5t/h i cinieniu 10bar dla Zakadu Produkcyjnego 
  inwestor: Zakad Produkcyjny Paula w Kaliszu
  zleceniodawca: Loos Internatiotional Sp. z o.o.

 • Remont wza cieplnego                                                           
  inwestor/zleceniodawca: Mondi wiecie S.A.

 • Przebudowa instalacji grzewczej oraz modernizacja instalacji AKPiA w budynku rozlewni wódek                                                       
  inwestor/zleceniodawca: Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdaskim

 • Opracowanie projektu i wykonanie wentylacji pomieszcze zestawialni
  inwestor/zleceniodawca: Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdaskim


2007r.

 • Opracowanie projektów instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i wod-kan w budynku administracyjnym w Zakadzie Kujawy w  Bielawach   
  inwestor/zleceniodawca: ZPW Trzuskawica S.A., Zakady Kujawy Wapno w Piechcinie

 • Monta urzdze kotowni parowej o wydajnoci 2t/h i cinieniu 10bar.
  inwestor: Form-Plast S.A. w Bydgoszczy,
  zleceniodawca: Loos Internatiotional Sp. z o.o.


2006r. 

 • Opracowanie wielobranowego projektu i wykonanie magazynu oleju opaowego o pojemnoci 60 m3 budynku wymiennikowni w Destylarni Sobieski w Starogardzie Gdaskim    
  inwestor/zleceniodawca:  Destylarnia Sobieski S.A. w Starogardzie Gdaskim
 • Opracowanie wielobranowego projektu i wykonanie kotowni parowej o wydajnoci 2,5t/h w oparciu wytwornic pary o ESM 2500 w zakadzie odwadniania spirytusu Bioetanol AEG w Nowej Wsi Wielkiej
  inwestor: Bioetanol AEG Sp. z o.o. Chema
  zleceniodawca: CNIM BABCOCK Polska Sp. z o.o.

 • Modernizacja ukadu technologicznego odwadniania spirytusu            
  inwestor/zleceniodawca: Bioetanol AEG Sp. z o.o. Chema

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego zamknicia obiegu wód  technologicznych Wytwórni Alkoholu w Chemy
  inwestor/zleceniodawca: Bioetanol AEG Sp. z o.o. Chema

 • Opracowanie wielobranowych projektów i kompleksowe wykonanie czterech kotowni lokalnych w obiektach Kujawy Wapno w Piechcinie
  inwestor/zleceniodawca:  Kujawy Wapno Sp. z o.o. Bielawy w Piechcinie

 • Opracowanie projektu wielobranowej kotowni parowo-wodnej o mocy 650 kW, cznej wydajnoci pary 1000 kg/h dla Toruskich Piwnic Win.
  inwestor/zleceniodawca: Toruskie Piwnice Win VINPOL

 • Wykonanie koncepcji chodzenia pomieszczenia kompaktora               
  inwestor/zleceniodawca : Inowrocawskie Kopalnie Soli SOLINO S.A


2005r.

 • Wykonanie montau stacji odelaziajcej i modernizacja ujcia wody dla Bydgoskich Zakadów Elektromechanicznych BELMA S.A. w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Bydgoskie Zakady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy


2004r.

 • Modernizacja instalacji technologicznej kotowni parowej, suszarni i wzów c.o. i przygotowania c.w.u na Wydziale Warzelni Soli w Inowrocawskich Kopalniach Soli S.A. w Inowrocawiu
  inwestor/zleceniodawca : Inowrocawskie Kopalnie Soli S.A. w Inowrocawiu

 • Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji ukadu zasilania w wod kotów parowych  2x10t/h, 8bar w Zakadzie Kujawy Wapno Sp. z o.o. w Piechcinie    
  inwestor/zleceniodawca : Kujawy Wapno Sp. z o.o. Bielawy w Piechcinie
 • Modernizacja systemu grzewczego w Bazie Paliw nr 4 Rejowcu Poznaskim polegajca na opracowaniu projektów technicznych i wykonaniu czterech kotowni olejowych
  inwestor/zleceniodawca : Naftobazy Sp. z o.o. w Warszawie


2003r.

 • Budowa kotowni olejowej i modernizacja wewntrznej instalacji c.o. w budyn-kach PKN ORLEN S.A. w Nowej Wsi Wielkiej
  inwestor/zleceniodawca : PKN ORLEN S.A. w Pocku

 • Modernizacja systemu grzewczego w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej polegajca na opracowaniu projektów technicznych likwidacji centralnej kotowni i wykonaniu omiu lokalnych kotowni olejowych
  inwestor/zleceniodawca : Naftobazy Sp. z o.o. w Warszawie


2002r.

 • Modernizacja ukadu chodniczego instalacji odwadniania spirytusu w Nowej Wsi Wielkiej
  inwestor/zleceniodawca :  AGRO-ECO-GASOLIN S.A. Warszawa

 • Opracowanie projektu kotówni olejowej 2,4 MW w Cukrowni Ostrowite 
  inwestor/zleceniodawca : SUGARPOL Sp. z o.o.

 • Wykonanie kotowni wodnej niskoparametrowej o mocy 2x895 kW w ORLEN Transport Pozna Oddzia nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
  inwestor/zleceniodawca :  ORLEN Transport Pozna Sp. z o.o.
Copyright © 2012 DH Systems