DH Systems logo

SUBA ZDROWIA

2018r.

      • Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego brany sanitarnej inwestycji pn. "Przebudowa i
        rozbudowa domu Sue Ryder w Bydgoszczy"

2017r. 

      • Opracowanie projektu równowaenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepa
        technologicznego Zespou Gównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy- Etap II

2015r.

     • Wykonanie dokumentacji projektowej zwizanej z realizacj inwestycji pn: "Wielobranowy projekt
       budowlano-wykonawczy termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblgu
       przy ul. Królewieckiej 146"

2014r.

      • Opracowanie projektu równowaenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania i ciepa
       technologicznego Zespou Gównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy- Etap I

     • Wykonanie audytu energetycznego Zespou Gównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy

     • Wykonanie audytów energetycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblgu

2013

      • Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy systemy grzewczego wraz z  
         termomodernizacj budynków Szpitala Powiatowego w Wyrzysku
         inwestor/zleceniodawca: Szpital Powiatowy w Wyrzysku 

       Wykonanie audytów energetycznych dla budynków znajdujcych si na terenie Szpitla w Rawie
         Mazowieckiej

2010

 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wentylacji i klimatyzacji Endoskopii i OIOM w ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Zakad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy
 • Wykonanie instalacji wentyalcji i klimatyzacji na oddziale poonictwa i noworodków w ZOZ MSWiA w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Zakad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Bydgoszczy

2009

 • Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji 23 budynków wraz wykorzystaniem odnawialnych róde energii w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Midzyrzeczu
  inwestor/zleceniodawca :  Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Midzyrzeczu


2007

 • Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie technologii kotowni, sieci przesyowych, wzów rozdziau ciepa i AKPiA w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisawa Staszica
  inwestor/zleceniodawca : Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisawa Staszica

 • Opracowanie koncepcji wentylacji mechanicznej w centralnej sterylizacji dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy


2006

 • Opracowanie koncepcji wentylacji mechanicznej i klimatyzacj w Zakadzie Mikrobiologii i salach pooperacyjnych Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

 • Wykonanie audytów energetycznych obiektów Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : SPZOZ Wojwódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

2005

 • Wykonanie audytów energetycznych: budynków, kotowni, instalacji wentylacji mechanicznej i brany elektrycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala im. A. Jurasza w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

 • Opracowanie projektów termomodernizacji budynków z regulacj instalacji c.o., wymiany sieci parowej i modernizacji kotowni parowo-wodnej dla Szpitala Uniwersyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy inwestor/zleceniodawca : Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Copyright © 2012 DH Systems