DH Systems logo

OBIEKTY OWIATOWE 

2018r.       

     •   Wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Jczmiennej 23/Prostej 4 w Toruniu
         Inwestor: Kolegium Jagielloskie - Toruska Szkoa Wysza

 

     •   Wykonanie audytu energetycznego dla budynków nalecego do Uniwersytetu Technologiczno-
         Przyrodniczego przy: ul. Suchej , ul. Mazowieckiej i ul. Hetmaskiej w Bydgoszczy

2016r.

     •   Wykonanie audytu energetycznego dla Zespou Szkó w Wadowie Królewskim

     •   Wykonanie dokumentacji projektowej zwizanej z realizacj inwestycji pn: "Kompleksowa 
          termomodernizacja budynku zespou szkó w miejscowoci Wadowo Królewskie"
         
Inwestor: Gmina Dbrowa Chemiska

     •   Wykonanie audytu energetycznego wraz z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i
         Gospodarki Wodnej dla budynków Wydziau Chemii Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu
         ul. Gagarina 7

     •   Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Zakadu Doskonalenia zawodowego w Toruniu
         ul. ókiewskiego 37/41

     •   Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Szkoy Podstawowej w miejscowoci Izdebno Kocielne
         Inwestor: Urzd Miejski Grodzisk Mazowiecki

2015r. 

     •  Opracowanie Dokumentacji technicznej na popraw dziaania instalacji wentylacji mechanicznej i
        klimatyzacji pomieszcze biblioteki Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu
        przy ul. Bojarskiego 1

2014r.

     •     Wykonanie projektów wzów cieplnych, instalacji grzewczej i instalacji przygotowania ciepej wody
          uytkowej dla budynku Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego przy ul. Kaliskiego w Bydgoszczy

     •    Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji
          Zespou Szkó w Dbrowie Chemiskiej 

     •   Wykonanie dokumentacji  projektowej zwizanej z inwestycj pn "Termomodernizacja budynku
         dydaktyczno-administracyjnego UKW zlokalizowanego przy ul. Ogiskiego 16 w Bydgoszczy" 

     •   Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w
          pomieszczeniach na poziomie piwnic w budynku gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.

2013r.

     •   Audyt efektywnoci energetycznej owietlenia wewntrznego dla budynków Uniwersytetu Technologiczno -
         Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

2012 r.

     ●      Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespou Szkó
           Specjalnych i Zespou Szkó Zawodowych w Brodnicy.
           inwestor/zleceniodawca: Starosta Powiatowy w Brodnicy
         

     ●   Wykonanie projektu remontu przycza wodocigowego dla Domów Studenckich DS-1 F i DS-2F
          przy ul. Prof. Kaliskiego 12/14 Uniwersytetu Technologiczno - przyrodniczego w Bydgoszczy.

     ●   Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku szkoy i internatu nalecych
         do  Zespou Szkó Ogólnoksztaccych w wieciu, ul. Gimnazjalna 3.

2011

 • Opracowanie audytów energetycznych dla 4 budynków dydaktycznych
  inwestor/zleceniodawca : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz

 • Opracowanie projektu wewntrznych i zewntrznych instalacji sanitarnych modernizowanego budynku szkoy Fundacji Nowe Pokolenie w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Fundacja Nowe Pokolenia w Bydgoszczy
   

2009

 • Opracowanie projektu i wykonanie przebudowy kotowni o mocy 72 kW w przedszkolu przy ul. Kruszyskiej w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca  : Miasto Bydgoszcz

 • Opracowanie audytu energetycznego budynku warsztatu szkolenego         
  inwestor/zleceniodawca : Zespó Szkó Drzewnych w Bydgoszczy

 • Opracowanie audytów energetycznych 7 budynków dydaktycznych szkó              
  inwestor/zleceniodawca : Miasto Bydgoszcz
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i maej sali gimnastycznej w budynku Szkoy Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej
  inwestor/zleceniodawca: Gmina Nowa Wie Wielka

2008

 • Opracowanie wielobranowego projektu technicznego i wykonanie modernizacji kotowni o mocy kW w przedszkolu nr 4 w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Zespó Szkó nr 18 Przedszkole nr 4 w  Bydgoszcz
 • Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Centralnej w Biaych Botach
  inwestor: Gmina Biae Bota 
  zleceniodawca: Studio Projektowe ATCH-AND w Bydgoszczy


2005

 • Opracowanie 126 wstpnych audytów energetycznych obiektów  owiatowych w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Miasto Bydgoszcz


 

Copyright © 2012 DH Systems