DH Systems logo

OBIEKTY GOSPODARKI KOMUNALNE


2016r. 

      •    Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni cieków w Zotowie
           Zleceniodawca: Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-ciekowej WADIS Sp. z o.o.

2014

       •    przebudowa systemu sterowania i natleniania Oczyszczalni cieków w Wwelnie

       •    projekt Oczyszczalni cieków w Wojnowie

2013

       •    Wykonanie ukadu zagospodarowania ciepa odpadowego z kogeneracji na Biogazowni Rolnej w
             Kisielicach obejmujcego kontenerow rozbudow ciepa, sie ciepownicz do ciepowni na biomas,
             ukad wczenia ciepa z biogazowni do techniologii kotowni na biomas
             Inwestor/zleceniodawca: BIONIK           

2012

       •   wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacj Oczyszczalni cieków w miejscowoci
           Wwelno Gmina Sono

2009
 

 • opracowanie projektów instalacji grzewczych i wentylacyjnych w ramach zadania "Rozbudowa Oczyszczalni cieków "FORDON" w Bydgoszczy", wykonanie modernizacji i rozbudowy kotowni o mocy 1380 kW na Oczyszczalni cieków FORDON w zakresie technologii i sterowania, zapewniajcego automatyczn wspóprac: kotowni, bloku kogeneracyjnego i spalarni osadów pofermentacyjnych
 • Wykonanie prokektu technicznego stacji uzdatniania wody w Kaliszu Pomorskim
   inwestor/zleceniodawca: Gmina Kalisz Pomorski                              

2008

 • Rozbudowa systemu sterowania i wizualizacji na Oczyszczalni cieków w Mogilnie.
  inwestor/zleceniodawca : Mogileskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.       

2007

 • Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Pleszewie
   inwestor/zleceniodawca: Miasto i Gmian Pleszew
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow stacji uzdatniania wody w miejscowoci Gaj Wielki 
  inwestor/zleceniodawca: Gmina Kazimierz

2006

 • Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stacji uzdatniania wody w Ostrzeszowie.
  inwestor/zleceniodawca : Wodocigi Ostrzeszowskie Sp. z o.o.                


2005

 • Modernizacja stacji dmuchaw biogazu i przebudowa rurocigu biogazu na Oczyszczalni cieków KAPUCISKA w Bydgoszczy.
  inwestor/zleceniodawca :  Spóka Wodna KAPUCISKA w Bydgoszczy  


2004

 • Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej stacji uzdatniania wody w Drezdenku.
  inwestor/zleceniodawca : Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku.                                                                       


2003

 • Wykonanie, uruchomienie ukadów pomiaru : tlenu, redox, przepywów oraz systemu wizualizacji pracy Oczyszczalni cieków w Mogilnie.
  inwestor/zleceniodawca : Mogileskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                                                  

Copyright © 2012 DH Systems