DH Systems logo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZDOWA

2018r.

     •   Projekt termomodernizacji budynku uytecznoci publicznej w miejscowoci Zbowo

            Inwestor: Gmina Obrowo

     •   Wykonanie audytów energetycznych dla budynków nalecych do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
          oraz opracowanie programu Funkcjonalno-Uytkowego dla zadania pn. "Zmniejszenie efektywnoci
          energetycznej obiektów Muzeum Archeologicznego w Biskupinie"

     •    Wykonanie audytu energetycznego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy
           ul. Szpitalnej 32 w ninie.
   

       Opracowanie projektu pn.:" Kotownia osiedlowa przy ul. Szkolnej 1 z rozbudow sieci ciepowniczej
           w Dobiegniewie"

 

2017r. 

      •    Wykonanie audytu energetycznego budynku Miejskiego Domu Kultury w Misku Mazowieckim

      •    Wykonanie audytu energetycznego dla Orodka Terapii Uzalenie CEDR Mokowo

      •    Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Urzdu Miasta w Suszu.

            Inwestor: Gmina Susz

      •   Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Instalacja solarna na potrzeby instalacji ciepej wody
         
uytkowej w budynku "A" Urzdu Miasta w Bydgoszcz     
          Inwestor: Miasto Bydgoszcz

      •   Opracowanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Domu Kultury w Misku
           Mazowieckim

2016r.

       •    Opracowanie projektu dotyczcego modernizacji istniejcych wzów wysokoparametrowych i zamiany ich
            na niskoparametrowe oraz projektu  nowych wzów niskoparametrowych w budynkach uytecznoci
            publicznej w Suszu
           
Inwestor/zleceniodawca: Gmina Susz

2015r.

       •    Wykonanie projektu wykonawczego dla prac termomodernizacyjnych w Prokuraturze Rejonowej
            Bydgoszcz-Pónoc ul. Przyrzecze 2-4
            Inwestor: Prokuratura Okrgowa w Bydgoszczy

       •    Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Spoecznej w Tonowie

       •    Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Spoecznej w Barcinie

     •    Opracowanie projektu dotyczcego  budowy i modernizacji sieci ciepowniczej na terenie miasta Susz
            Inwestor/zleceniodawca: Gmina Susz

        •    Opracowanie projektu dotyczcego drugiego etapu przebudowy systemu zaopatrzenia   w ciepo miasta
            Zoczew wraz z sieciami cieplnymi i wzami z wykorzystaniem odnawialnych róde energii.
            Inwestor/zleceniodawca: Miejska Spóka Komunalna Sp. z o.o. w Zoczewie
 

 

2014

      •   Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej
           Stray Poarnej w Chemnie

            inwestor/zleceniodawca: Komenda Powiatowej Stray Poarnej w Chemnie
2008

 • Opracowanie audytu energetycznego dla siedziby budynku Urzdu Miasta Bydgoszcz przy ul. Grudzidzkiej 9-15
  inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz            
                                  

2007

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w obiektach hotelowych na terenie stadionu ZAWISZA w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz                                  


2006

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-przedmiarowej wymiany wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w  25 budynkach na terenie  obiektu sportowego ZAWISZA w Bydgoszczy.
  inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz                                           


2005

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku zaplecza socjalnego   MKS Gwiazda w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz                                                 


2003

 • Wykonanie kotowni na biomas o mocy 200 kW w paacu w miejscowoci Markowo gmina Gniewkowo. inwestor/zleceniodawca: Agencja Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa Oddzia Terenowy w Bydgoszczy                   
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Urzdu Miejskiego w Mogilnie.
  inwestor/zleceniodawca :  Urzd Miasta i Gminy Mogilno                          

 • Wykonanie projektu modernizacj kotowni, regulacji instalacji centralnego ogrzewania oraz przycza cieplnego w budynku przedszkola w Janowcu Wlkp.
  inwestor/zleceniodawca :  Gmina Janowiec Wlkp.    
                               
 • Monta kotowni gazowej oraz wymiana wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Stray Miejskiej przy ul. Lenej w Bydgoszczy.
  inwestor/zleceniodawca :  Miasto Bydgoszcz .                                               

                                            

 

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto
Copyright © 2012 DH Systems