DH Systems logo

KOCIOY

2018r. 

        Wykonanie audytu energetycznego dla Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjaskiego Niepokalanego
           Serca NMP w Poznaniu przy ul. Pszczelnej 20.

2017r.

      •  Wykonanie audytu energetycznego budynku kocioa pw. Najwitszego Serca Pana Jezusa w Legbdzie 

2016r.

         Wykonanie audytu energetycznego budynków Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Boego Ciaa w Tucholi 

2015r. 

         Wykonanie audytu energetycznego dla Zespou Szkó Salezjaskich w Poznaniu

2009r.

 • Opracowanie projektu technicznego i wykonanie ogrzewania kocioa Parafii p.w. w. Wojciecha przy ul. Pomorskiej 4a w Starogardzie Gdaskim.
  Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w, Wojciecha     
                
 • Opracowanie projektu technicznego i wykonanie ogrzewania kocioa Parafii p.w. w. Anny przy ul. Sobótki  we Wrocawiu.
  Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Anny we Wrocawiu                                        

2004r.

 • Opracowanie projektu technicznego i wykonanie ogrzewania podogowego kocioa Parafii p.w. w. Rodziny w Tarnowie
  Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Rodziny w Tarnowie                                    


2002r.

 • Opracowanie projektu technicznego i wykonanie ogrzewania podogowego w kociele Parafii p.w. Zesania Ducha witego w Sopocie
  Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. Zesania Ducha witego w Sopocie              


2001r.

 • Opracowanie projektu technicznego i wykonanie ogrzewania  kocioa Parafii p.w. w. Marcina ninie
  Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w. w. Marcina w ninie  
                                  
 • Opracowanie projektu technicznego i wykonanie ogrzewania powietrznego kocioa Parafii p.w. Niepokalanego Poczcia Najwitszej  Marii Panny w Nowej Wsi Wielkiej
  Inwestor/zleceniodawca : Parafia p.w.  Niepokalanego Poczcia Najwitszej Marii Panny w Nowej Wsi Wielkiej   
    
 • Opracowanie projektu i wykonanie ogrzewania Bazyliki Mniejszej w. Wincentego a Paulo przy ul. Al. Ossoliskich 2 w Bydgoszczy.
  Inwestor/zleceniodawca : Parafia w. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy                        

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto
Copyright © 2012 DH Systems