Misja firmy

Misj firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów

w dziedzinie inynierii rodowiska

poprzez wdraanie najnowszych osigni techniki

przynoszcych efekt ekologiczny i ekonomiczny.

Copyright © 2012 DH Systems