Historia (Kalendarium) firmy.

2 lipiec 1992 

- podpisanie aktu notarialnego i powoanie do ycia Bydgoskiego Centrum Techniki Instalacyjnej „DH-SYSTEMS” Sp. z o.o.

1992 –1994

- dziaalno handlowa i szkoleniowa w zakresie inynierii rodowiska w oparciu o wspóprac z czoowymi producentami urzdze i armatury w Europie,

1994

- utworzenie dziaów: projektowego, realizacji inwestycji i serwisu,

- podpisanie umowy o wspópracy z firm Viessmann,

1995

- zaprojektowanie i wykonanie pierwszej kotowni olejowej o mocy 545 kW dla Szkoy Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

- wykonanie kotowni parowej niskoparametrowej o mocy 750 kW dla Aresztu ledczego w Bydgoszczy,

1996

- wykonanie kotowni o mocy 920 kW opalanej biogazem i olejem lekkim dla Oczyszczalni cieków Fordon w Bydgoszczy,

2000

- opracowanie projektu i wykonanie kotowni o moc 1150 kW opalanej biogazem i olejem lekkim dla Oczyszczalni cieków "Kapuciska" w Bydgoszczy,

- opracowane projektów i wykonanie 8 kotowni o cznej mocy 4,5 MW w ramach modernizacji systemu ciepowniczego w Pelplinie,

2001

- zaprojektowanie i wykonanie pierwszej kotowni parowej wysokoparametrowej o mocy 980 kW, wydajnoci 1500 kg/h pary o cinieniu 8 bar pracujcej na potrzeby instalacji odwadniajcej spirytus dla AgroEcoGasolin w Nowej Wsi Wielkiej

- wykonanie projektu ukadu kogeneracji z wykorzystaniem biogazu na Oczyszczalni cieków "Kapuciska" w oparciu o dwa bloki kogeneracyjne o mocy elektrycznej po 130 kWe,

2002

- opracowanie projektu i wykonanie systemu ogrzewania powietrznego i podogowego w Bazylice pod wezwaniem w. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy,

2003-2004

- opracowanie projektów i wykonanie dwóch kotowni na biomas o mocy 200 kW dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i 450 kW dla IHAR w Bydgoszczy wyposaonych w automatyczny system podawania paliwa,

- opracowanie projektów i wykonanie modernizacji systemów grzewczych dwóch baz paliwowych nalecych do firmy Naftobazy Sp. z o.o.

2005

- opracowanie projektu i wykonanie modernizacji technologiikotowni parowej wysokoparametrowej o wydajnoci pary 20 t/h dla zakadu Kujawy Wapno sp. z o.o. w Piechcinie,

- opracowanie wstpnych audytów energetycznych dla 125 placówek owiatowych w Bydgoszczy,

- wykonanie audytów energetycznych i projektów temomodernizacji obiektów Szpitala Uniwesyteckiego im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy,

2007

- wykonanie koncepcji i projektu modernizacji systemu grzewczego Destylarni Sobieski w Starogardzie Gdaskim wykorzystujcego ciepo odpadowe z procesu rektyfikacji spirytusu do ogrzewania i wentylacji

2008

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn „Przebudowa kotowni parowo-wodnej i sieci przesyowych Szpitala Spcjalistycznego w Pile”, obejmujcego kotowni wodn na biomas o mocy 7,8 MW oraz kotowni parow gazow o mocy 1,6 MW

2009

- nawizanie wspópracy z firm IKEA w zakresie opracowania projektów instalacji mechanicznych w modernizowanych i nowobudowanych sklepach meblowych,

- opracowanie dokumentacji projektowej wykorzystania kolektorów sonecznych do podgrzewu ciepej wody w 23 budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Midzyrzeczu,

2010

- opracowanie projektów instalacji grzewczych i wentylacyjnych w ramach zadania „Rozbudowa Oczyszczalni cieków "FORDON" w Bydgoszczy”

- wykonanie modernizacji i rozbudowy kotowni o mocy 1380 kW na Oczyszczalni cieków "Fordon" w zakresie technologii i sterowania, zapewniajcego automatyczn wspóprac: kotowni, bloku kogeneracyjnego i spalarni osadów pofermentacyjnych

- nawizanie wspópracy z niemieckim dostawc technologii do biogazowi, firm MT- ENERGIE Gmbh

2011


 

2012

 

- nawizanie wspópracy z firm BioNik Sp. z o.o. w zakresie zagospodarowania ciepa powstajcego ukadach kogeneracyjnych w biogazowniach.

 

- nawiazanie wspólpracy z firm GB Consulting z Czech w zakresie zagospodarowania niskotemperaturowego ciepa odpadowego (80ºC - 116ºC): system ORC - GREEN MACHINE firmy ELECTRATHERM i chodziarki absorpcyjne firmy THERMAX
                 
Copyright © 2012 DH Systems