Bydgoskie Centrum Techniki Instalacyjnej

"DH-SYSTEMS" Sp. z o.o.

85-022 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15
e-mail:biuro@dh-systems.pl

tel.052/ 322-47-57
 
tel.
501-541-510
 
NIP 554-031-14-10
REGON - 090062293
Konto bankowe: BZ WBK SA O/Bydgoszcz
28 1090 1072 0000 0000 0801 2301
Sd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS
Krajowy Rejestr Sdowy - 0000108310
Kapita zakadowy wynosi 50.000,- PLN
Kapita wpacony - 50.000,-PLN
Copyright © 2012 DH Systems