OBIEKTY OWIATOWE 

2014r.

     •   Wykonanie projektów wzów cieplnych, instalacji grzewczej i instalacji przygotowania ciepej wody
          uytkowej dla budynku Uniwersystetu Technologiczno -Przyrodniczego przy ul. Kaliskiego w Bydgoszczy

     •    Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji
           Zespou Szkó w Dbrowie Chemiskiej 

2012 r.

     •    Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespou Szkó
           Specjalnych i Zespou Szkó Zawodowych w Brodnicy.
           inwestor/zleceniodawca: Starosta Powiatowy w Brodnicy
           

     ●   Wykonanie projektu remontu przycza wodocigowego dla Domów Studenckich DS-1 F i DS-2F
          przy ul. Prof. Kaliskiego 12/14 Uniwersytetu Technologiczno - przyrodniczego w Bydgoszczy.

     ●   Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku szkoy i internatu nalecych
         do    Zespou Szkó Ogólnoksztaccych w wieciu, ul. Gimnazjalna 3.

2011

 • Opracowanie audytów energetycznych dla 4 budynków dydaktycznych
  inwestor/zleceniodawca : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz

 • Opracowanie projektu wewntrznych i zewntrznych instalacji sanitarnych modernizowanego budynku szkoy Fundacji Nowe Pokolenie w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Fundacja Nowe Pokolenia w Bydgoszczy
   

2009

 • Opracowanie projektu i wykonanie przebudowy kotowni o mocy 72 kW w przedszkolu przy ul. Kruszyskiej w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Miasto Bydgoszcz

 • Opracowanie audytu energetycznego budynku warsztatu szkolenego         
  inwestor/zleceniodawca : Zespó Szkó Drzewnych w Bydgoszczy

 • Opracowanie audytów energetycznych 7 budynków dydaktycznych szkó              
  inwestor/zleceniodawca : Miasto Bydgoszcz
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji wentylacji mechanicznej kuchni i maej sali gimnastycznej w budynku Szkoy Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej
  inwestor/zleceniodawca: Gmina Nowa Wie Wielka

2008

 • Opracowanie wielobranowego projektu technicznego i wykonanie modernizacji kotowni o mocy kW w przedszkolu nr 4 w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Zespó Szkó nr 18 Przedszkole nr 4 w Bydgoszcz
 • Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu rozbudowy i termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Centralnej w Biaych Botach
  inwestor: Gmina Biae Bota 
  zleceniodawca: Studio Projektowe ATCH-AND w Bydgoszczy


2005

 • Opracowanie 126 wstpnych audytów energetycznych obiektów owiatowych w Bydgoszczy
  inwestor/zleceniodawca : Miasto Bydgoszcz


 

Copyright © 2012 DH Systems