Audyty

Audyty energetyczne.

Audyty energetyczne są niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o fundusze pomocowe. Audyty energetyczne : źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej oraz budynków wykonujemy od 2005 r. Jesteśmy autorem ponad 300 opracowań. Zespołem sporządzającym audyty energetyczne kieruje Małgorzata Kowalczyk, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, osoba posiadająca niezbędne certyfikaty i uprawnienia.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw.

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016, audyty muszą przeprowadzić wszystkie duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Procedurze podlegają firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych spełniły jeden z dwóch warunków: zatrudnienie powyżej 250 pracowników lub roczne obroty powyżej 50 mln euro i suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku w wysokości nie mniejszej niż 43 mln euro. Audyt powinien być powtarzany co cztery lata. Firma może odnieść wiele korzyści z procedury przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, gdyż dokument ten zawierać będzie wiele cennych informacji dotyczących funkcjonowania firmy pod kątem efektywności energetycznej tj: — inwentaryzację występujących w przedsiębiorstwie nośników energii dostarczanych z zewnątrz oraz wytwarzanych w przedsiębiorstwie; systemów technicznych służących do wytwarzania, przetwarzania i przesyłania nośników energii; urządzeń i systemów technicznych będących odbiornikami nośników energii (procesów produkcyjnych, budynków, urządzeń transportu i innych elementów infrastruktury przedsiębiorstwa mających wpływ na zużycie energii) — bazowy bilans energetyczny – aktualne zużycie nośników energii — wykaz potencjalnych usprawnień przyczyniających się do oszczędności energii — koszty proponowanych usprawnień wraz z analizą efektu ekonomicznego za pomocą wskaźników : NPV, IRR, LCC (analiza kosztów życia).

Audyty efektywności energetycznej.

Wykonujmy audyty efektywności energetycznej, przeszliśmy stosowne szkolenia, organizowane przez ZAE. Specjalizujemy się w sporządzaniu audytów efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych oraz audyty EE instalacji fotowoltaicznych.