Projekty

Wielobranżowe projekty
termomodernizacji.

Naszą domeną jest kompleksowa obsługa klienta w zakresie termomodernizacji obiektów, obejmująca sporządzanie audytów energetycznych źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych oraz budynków wraz z realizacją zaleceń audytowych w postaci wielobranżowych projektów termomodernizacji obiektów.

Projekty wymiany wysokoparametrowych
systemów ciepłowniczych na systemy
niskoparametrowe.

Wykonujemy projekty wymiany wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych na niskoparametrowe. Projekty te poprzedzone są audytami energetycznymi – źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i budynków, z których wynika efekt energetyczny, ekologiczny i ekonomiczny inwestycji. Najczęściej w ramach projektowanych zmian systemów ciepłowniczych dochodzi do likwidacji uciążliwych pod względem emisji szkodliwych substancji wyeksploatowanych kotłowni węglowych.

Projekty źródeł ciepła z wykorzystaniem
energii odnawialnej: biomasy, biogazu, pomp ciepła
zasilanych energią elektryczną oraz gazowych
absorpcyjnych pomp ciepła.

Specjalizujemy się w projektowaniu kotłowni z wykorzystaniem energii odnawialnej. Rodzaj użytej energii odnawialnej (tj biomasa, pompy ciepła zasilane energią elektryczną z instalacją fotowoltaiczną, gazowe absorpcyjne pompy ciepła) wynika z technicznych możliwości pozyskania biomasy oraz mediów zewnętrznych. Obecnie konieczność stosowania energii odnawialnej wynika z obowiązku spełnienia przepisów dotyczących oszczędności energii.

Projekty rozbudowy kotłowni o wysokosprawne
bloki kogeneracyjne, projekty wykorzystania
ciepła odpadowego z kogeneracji.

Z układami kogeneracyjnymi zasilanymi biogazem spotkaliśmy się wielokrotnie podczas sporządzania projektów branży cieplnej i wentylacyjnej na oczyszczalniach ścieków. Ważnym zagadnieniem projektowym w takich obiektach jest zapewnienie współpracy pomiędzy źródłami ciepła tj : kotłownią wyposażoną w kotły zasilane biogazem, agregatem prądotwórczym na biogaz produkującym energię elektryczną oraz ciepło odpadowe, a także spalarnią odpadów. W naszym dorobku znajdują się również projekty wykorzystania ciepła odpadowego z kogeneracji na terenie biogazowni rolniczych. Do największych projektów opracowanych przez naszą firmę w zakresie kogeneracji możemy zaliczyć projekt rozbudowy kotłowni o mocy nominalnej 124 MW należącej do PEC „Legionowo” w wysokosprawny blok kogeneracyjny w oparciu o trzy agregaty o łącznej mocy elektrycznej ~6MWe, cieplnej ~5,7 MWt oraz kotła gazowego o mocy 8,0 MW.

Projekty instalacji przygotowania ciepłej wody
użytkowej z wykorzystaniem energii odnawialnej:
kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

W obiektach charakteryzujących się dużym zużyciem ciepłej wody użytkowej projektujemy urządzenia pozwalające na wykorzystanie energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Najczęściej potrzeba i zasadność zastosowania energii odnawialnej wynika z audytu energetycznego budynku.

Projekty instalacji fotowoltaicznych.

Projekty instalacji fotowoltaicznej w naszej firmie poprzedzone są audytami efektywności energetycznej. Z opracowań tych wynika wielkość, lokalizacja oraz oszczędność energii elektrycznej.

Projekty wykorzystywania ciepła odpadowego
z procesów produkcyjnych.

W 2005 roku wykonaliśmy spektakularny projekt wykorzystania ciepła odpadowego powstającego w procesie rektyfikacji spirytusu do celów grzewczych w firmie „Destylarnia Sobieski” S.A. w Starogardzie Gdańskim. Wielkość ciepła odpadowego o parametrze 35/250C wynosiła ok. 1600 kW. Projekt został zrealizowany i instalacja działa do dziś.

Pozostałe projekty w branży cieplno–wentylacyjnej.

Są to projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych, sieci sanitarnych zewnętrznych, instalacji i kotłowni parowych, instalacji wentylacyjnych i chłodniczych.