Doradztwo

Doradztwo energetyczne, świadectwa
i charakterystyki energetyczne.

Jako firma z 30–letnim doświadczeniem, czujemy się uprawnieni do świadczenia usług doradczych w zakresie szeroko pojętej branży sanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych. Potwierdzeniem tych działań jest sporządzanie charakterystyk energetycznych budynków spełniających obowiązujące przepisy.

Analizy możliwości realizacji
wysokowydajnych systemów alternatywnych
zaopatrzenia w energię i ciepło.

Jako firma audytowo–projektowa z powodzeniem wykonujemy techniczne, środowiskowe i ekonomiczne analizy, które są nieodłącznym elementem projektu budowlanego przy ubieganiu się o decyzje o pozwoleniu na budowę.