O nas

Jesteśmy przekonani, że nasza znajomość branży
i doświadczenie zawodowe będzie dostatecznym
atutem do nawiązania owocnej współpracy.

DH-SYSTEMS sp. z o.o. powstała w 1992 roku jako firma projektowo–wykonawcza działająca w branży ciepłowniczej. Skupiamy w swoich szeregach ludzi z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym podczas 30–letniej działalności naszej firmy. Ich wiedza jest ciągle pogłębiana dzięki szkoleniom i poznawaniu nowych technologii. Proponowane przez nas rozwiązania są zawsze w zgodzie z naturą, są optymalne pod względem efektywności energetycznej, z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i efektu ekologicznego. Od 2005 rozszerzyliśmy naszą działalność o sporządzanie audytów energetycznych. Obecnie jesteśmy firmą projektowo–audytową. Zespół opracowujący audyty energetyczne kierowany jest przez Małgorzatę Kowalczyk, która posiada uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno–inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz uprawnienia audytorskie w zakresie sporządzania audytów energetycznych budynków, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, a także audytów efektywności energetycznej – ostatnio została Certyfikowanym Audytorem ds. Energetyki (CAE) oraz Certyfikowanym Ekspertem ds. Energetyki (CEE). Jesteśmy autorami ponad 300 audytów energetycznych i opracowań koncepcji modernizacji systemów ciepłowniczych dla szpitali, uczelni, obiektów administracji publicznej i samorządowej oraz przedsiębiorstw.

Audyty energetyczne wykonane przez naszą firmę zostały pozytywnie zweryfikowane przez WFOŚ oraz NFOŚiGW.

Nasi pracownicy ukończyli wymagane szkolenia, uzyskali niezbędne certyfikaty i są członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Mamy nadzieję, że nasza oferta współpracy spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony i przyczyni się do oszczędności energii, a w efekcie doprowadzi do poprawy stanu technicznego budynków i jakości środowiska.